Yeremya, bölüm 51

 1. Tahıl savuranları göndereceğim Babile;Onu savurup ayıklasınlar,Ülkesini boşaltsınlar diye.Yıkım günü her yandan saldıracaklar ona.
 2. Okçu yayını germesin,Zırhını kuşanmasın.Onun gençlerini esirgemeyin!Ordusunu tümüyle yok edin.
 3. Kildan ülkesinde ölüler,Babil sokaklarında yaralılar serilecek yere.
 4. İsrailin Kutsalına karşıÜlkeleri suçla dolu olmasına karşın,Tanrıları Her Şeye Egemen RABİsrail ve Yahuda halklarını bırakmadı.
 5. Babilden kaçın!Herkes canını kurtarsın!Babilin suçu yüzünden yok olmayın!Çünkü RABbin öç alma zamanıdır,Ona hakkettiğini verecek.
 6. Babil RABbin elinde bir altın kâseydi,Bütün dünyayı sarhoş etti.Uluslar şarabını içtiler,Bu yüzden çıldırdılar.
 7. Ansızın düşüp paramparça olacak Babil,Yas tutun onun için!Yarasına merhem sürün, belki iyileşir.
 8. ‹Babili iyileştirmek istedik, ama iyileşmedi.Bırakalım onu,Hepimiz kendi ülkemize dönelim.Çünkü onun yargısı göklere erişiyor,Bulutlara kadar yükseliyor.
 9. «RAB haklı olduğumuzu gösterdi,Gelin, Tanrımız RABbin neler yaptığınıSiyonda anlatalım.›
 10. «Okları bileyin,Ok kılıflarını doldurun!RAB Med krallarını harekete geçirdi,Amacı Babili yok etmek.RAB öcünü, tapınağının öcünü alacak.
 11. Babil surlarına karşı sancak kaldırın!Muhafızları pekiştirin,Nöbetçileri yerleştirin,Pusu kurun!Çünkü RAB Babil halkı için söyledikleriniHem tasarladı hem de yerine getirdi.
 12. Ey sizler, akarsuların kıyısında yaşayan,Hazinesi bol olanlar,Sonunuz geldi, zamanınız doldu.
 13. Her Şeye Egemen RAB varlığı hakkı için ant içti:Seni çekirge sürüsüyle doldurur gibiAskerlerle dolduracağım.Sana karşı zafer çığlıkları atacaklar.»
 14. «Gücüyle yeryüzünü yaratan,Bilgeliğiyle dünyayı kuran,Aklıyla gökleri yayan RABdir.
 15. O gürleyince gökteki sular çağıldar,Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,Yağmur için şimşek çaktırır,Ambarlarından rüzgar estirir.
 16. Hepsi budala, bilgisiz.Her kuyumcu yaptığı puttan utanacak.O putlar yapmacıktır,Soluk yoktur onlarda.
 17. Yararsız, alay edilesi nesnelerdir,Cezalandırılınca yok olacaklar.
 18. Yakupun Payı onlara benzemez.Mirası olan oymak dahilHer şeye biçim veren Odur,Her Şeye Egemen RABdir adı.
 19. «Sen benim savaş çomağım,Savaş silahımsın.Ulusları parçalayacak,Krallıkları yok edeceğim seninle.
 20. Seninle atlarla binicilerini,Savaş arabalarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim.
 21. Erkeklerle kadınları,Gençlerle yaşlıları,Delikanlılarla genç kızları,
 22. Çobanla sürüsünü,Çiftçiyle öküzlerini,Valilerle yardımcılarını darmadağın edeceğim.
 23. «Babilde ve Kildan ülkesinde yaşayanlaraSiyonda yaptıkları bütün kötülüğün karşılığınıGözlerinizin önünde ödeteceğim» diyor RAB.
 24. «Ey yıkıcı dağ, sana karşıyım,Ey bütün dünyayı yıkan» diyor RAB,«Elimi sana karşı kaldırıpSeni uçuruma yuvarlayacak,Yanık bir dağa çevireceğim.
 25. Senden köşe taşı, temel taşı olmayacak,Çünkü sonsuza dek viran kalacaksın» diyor RAB.
 26. «Ülkeye sancak dikin!Uluslar arasında boru çalın!Ulusları Babille savaşmaya hazırlayın.Ararat, Minni, Aşkenaz krallıklarınıOna karşı toplayın.Ona karşı bir komutan atayın,Çekirge sürüsü kadar at gönderin üzerine.
 27. Ulusları -Med krallarını, valilerini,Bütün yardımcılarını,Yönetimi altındaki bütün ülkeleri-Onunla savaşmaya hazırlayın.
 28. Ülke titreyip kıvranıyor!Çünkü RABbin Babil diyarınıIssız bir viraneye çevirme amacıYerine gelmeli.
 29. Babil yiğitleri savaştan vazgeçti,Kalelerinde oturuyorlar.Güçleri tükendi,Ürkek kadınlara döndüler.Oturdukları yerler ateşe verildi,Kapı sürgüleri kırıldı.
 30. Babil Kralına ulak üstüne ulak,Haberci üstüne haberci geldi.‹Kent bütünüyle düştü,Irmak geçitleri tutuldu,Bataklıklar ateşe verildi,Askerler dehşete kapıldı› diye haber verdiler.»
 31. İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,«Zamanı gelince harman yeri nasıl çiğnenirse,Babil kızı da öyle olacak.Kısa süre sonra onun daBiçim zamanı gelecek.»
 32. Siyon halkı, «Babil Kralı Nebukadnessar yuttu bizi, ezdi,Boş bir kaba çevirdi» diyecek,«Canavar gibi yuttu bizi,Güzel yemeklerimizle karnını doyurdu,Sonra bizi kustu.Bize ve yurttaşlarımıza yapılan zorbalıkBabilin başına gelsin.»Yeruşalim, «Dökülen kanımızın hesabıKildanilerden sorulsun» diyecek.
 33. Bunun için RAB diyor ki,«İşte davanızı ben savunacağım,Öcünüzü ben alacağım;Onun ırmağını kurutacak,Kaynağını keseceğim.
 34. Babil taş yığınına, çakal yuvasına dönecek,Dehşet ve alay konusu olacak.Kimse yaşamayacak orada.
 35. Halkı genç aslanlar gibi kükreyecek,Aslan yavruları gibi homurdanacak.
 36. Ama kızıştıklarında onlara şölen veripHepsini sarhoş edeceğim;Keyiflensinler,Uyanmayacakları sonsuz bir uykuyaDalsınlar diye» diyor RAB.
 37. «Onları kuzu gibi, koç ve teke gibiBoğazlanmaya götüreceğim.»
 38. «Şeşak nasıl alındı!Bütün dünyanın övünç kaynağı nasıl ele geçirildi!Uluslar arasında Babil nasıl dehşet oldu!
 39. Deniz basacak Babili,Kabaran dalgalar örtecek.
 40. Kentleri viran olacak,Toprakları kimsenin yaşamadığı, geçmediğiKurak bir çöle dönecek.
 41. Babil ilahı Beli orada cezalandıracak,Yuttuğunu ona kusturacağım.Artık akın akın uluslar gelmeyecek ona.Babil surları yıkılacak.
 42. «Oradan çık, ey halkım!Hepiniz canınızı kurtarın!Kaçın RABbin kızgın öfkesinden!
 43. Ülkede duyacağınız söylentiler yüzündenCesaretinizi yitirmeyin, korkmayın.Bir yıl bir söylenti duyulur, ertesi yıl bir başkası;Ülkedeki zorbalıkla,Önderin öndere karşı çıktığıylaİlgili söylentiler yayılır.
 44. İşte bu yüzden Babilin putlarınıCezalandıracağım günler geliyor.Bütün ülke utandırılacak,Öldürülenler ülkenin ortasında yere serilecek.
 45. O zaman yer, gök ve onlardaki her şeyBabilin başına gelenlere sevinecek.Çünkü kuzeyden gelen yok edicilerSaldıracaklar ona» diyor RAB.
 46. Yeremya şöyle diyor:«İsrailin öldürülenleri yüzünden düşmelidir Babil.Yeryüzünde öldürülen herkes Babil yüzünden düştü.
 47. Ey sizler, kılıçtan kurtulanlar,Kaçın, oyalanmayın!RABbi anın uzaktan,Yeruşalimi düşünün!»
 48. «Rezil olduk, çünkü aşağılandık,Yüzümüz utanç içinde.Çünkü yabancılar RABbin TapınağınınKutsal yerlerine girmişler.»
 49. «Bu yüzden» diyor RAB,«Putlarını cezalandıracağım günler geliyor,Yaralılar inleyecek bütün ülkede.
 50. Babil göklere çıksa,Yüksekteki kalesini pekiştirse de,Yok edicileri göndereceğim üzerine» diyor RAB.
 51. «Babilden çığlık,Kildan ülkesinden büyük yıkım sesi duyuluyor.
 52. Çünkü RAB Babili yıkıma uğratıyor;Şamatasını susturuyor.Düşman engin sular gibi kükrüyor,Seslerinin gürültüsü yankılanıyor.
 53. Çünkü Babile karşı bir yok edici çıkacak;Yiğitleri tutsak olacak,Yayları paramparça edilecek.Çünkü RAB karşılık veren bir Tanrıdır,Her şeyin tam karşılığını verir.
 54. Babil önderlerini, bilgelerini, valilerini,Yardımcılarını, yiğitlerini öyle sarhoş edeceğim ki,Sonsuz bir uykuya dalacak, hiç uyanmayacaklar»Diyor adı Her Şeye Egemen RAB olan Kral.
 55. Her Şeye Egemen RAB diyor ki,«Babilin kalın surları yerle bir edilecek,Yüksek kapıları ateşe verilecek.Halkların çektiği emek boşuna,Ulusların didinmesi ateşe yarayacak.»
 56. Yahuda Kralı Sidkiyanın krallığının dördüncü yılında, baş görevli Mahseya oğlu Neriya oğlu Seraya Sidkiyayla birlikte Babile gittiğinde Peygamber Yeremya ona şu buyruğu verdi.
 57. Yeremya Babilin başına gelecek bütün felaketleri, Babile ilişkin bütün bu sözleri bir tomara yazmıştı.
 58. Yeremya Serayaya şöyle dedi: «Babile varır varmaz bütün bu sözleri okumayı unutma.
 59. De ki, ‹Ya RAB, burayı yıkacağını, içinde insan da hayvan da yaşamayacağını, ülkenin sonsuza dek viran kalacağını söyledin.›
 60. Okumayı bitirince tomarı bir taşa bağlayıp Fırata fırlat.
 61. Sonra de ki, ‹Babil başına getireceğim felaket yüzünden batacak, bir daha kalkamayacak. Bitkin düşecekler.» Yeremya'nın sözleri burada son buluyor.
Поделиться:
Facebook ВКонтакте Twitter