Zebur, mezmur 130

  1. Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,
  2. Sesimi işit, ya Rab,Yalvarışıma iyi kulak ver!
  3. Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,Kim ayakta kalabilir, ya Rab?
  4. Ama sen bağışlayıcısın,Öyle ki senden korkulsun.
  5. Sabahı gözleyenlerden,Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,Canım Rabbi gözlüyor.
  6. Ey İsrail, RABbe umut bağla!Çünkü RABde sevgi,Tam kurtuluş vardır.
  7. İsrail'i bütün suçlarındanFidyeyle O kurtaracaktır.
Поделиться:
Facebook ВКонтакте Twitter