Друзья, за все время, что занимаюсь этим проектом (15 год пошёл), я не просил с его страниц о какой-либо личной нужде.

Но сегодня, я прошу вас молиться о чуде.

8.5 часов назад (20.02 17:00MSK) мою жену госпитализировали, на 24 недели беременности. Врачи говорят, что в ближайшие сутки они ожидают, что мы потеряем ребенка. И с их же слов, тут только если чудо произойдёт (но они не особо верят в чудеса и обнадёживать нас не хотят).

Я никогда не обращал внимания, на рассказы о чудесах, ибо мы верим в Него не потому, что он творит их или нет. Но сегодня, я прошу вас молить Господа, чтоб Он свершил чудо и явил себя в данной ситуации. Чтоб он укрепил мою супругу дал здоровье ей и малышу, и дал принять нам Его решение, каким бы оно не было.

Я верю, в то, что Господь, для исцеления призывает нас молиться друг-за-другу, и по молитве праведных многое происходит.

Да будет наш Господь Бог и Спаситель, за всё прославлен!

// Леонид. Администратор, проекта Библия Онлайн.

~~

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя — святое имя Его.

Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.

Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами…

1 Paralipomenon , bölüm 1

 1. Adem, Şit, Enoş,
 2. Kenan, Mahalalel, Yeret,
 3. Hanok, Metuşelah, Lemek,
 4. Nuh. Nuhun oğulları: Sam, Ham, Yafet. metinde geçmemektedir.
 5. Yafetin oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.
 6. Gomerin oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma.
 7. Yâvanın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.
 8. Hamın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.
 9. Kûşun oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka. Raamanın oğulları: Şeva, Dedan.
 10. Kûşun Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.
 11. Misrayim Ludluların, Anamlıların, Lehavlıların, Maftuhluların, Patrusluların, Filistlilerin ataları olan Kasluhluların ve Kaftorluların atasıydı.
 12. Kenan ilk oğlu Sidonun babası ve Hititlerin, Yevusluların, Amorluların, Girgaşlıların, Hivlilerin, Arklıların, Sinlilerin, Arvatlıların, Semarlıların, Hamalıların atasıydı.
 13. Samın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Ûs, Hul, Geter, Meşek.
 14. Arpakşat Şelahın babasıydı. Şelahtan Ever oldu.
 15. Everin iki oğlu oldu. Birinin adı Pelektifç, çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktandı. Septuaginta «Arpakşat Kenanın babasıydı, Kenan Şelahın babasıydı.»
 16. Sam, Arpakşat, Şelah,
 17. Ever, Pelek, Reu,
 18. Seruk, Nahor, Terah,
 19. Avram -İbrahim-.
 20. İbrahimin oğulları: İshak, İsmail.
 21. İsmailoğullarının soyu: İsmailin ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam,
 22. Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema,
 23. Yetur, Nafiş, Kedema gelir. Bunlar İsmailin oğullarıydı.
 24. İbrahimin cariyesi Keturanın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah. Yokşanın oğulları: Şeva, Dedan.
 25. Midyanın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Keturanın soyundandı.
 26. İshak İbrahimin oğluydu. İshakın oğulları: Esav, İsrail.
 27. Esavın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.
 28. Elifazın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timnadan doğan Amalek. Masoretik metin «Timna ve Amalek» (bkz. Yar.36:12).
 29. Reuelin oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.
 30. Seirin oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan.
 31. Lotanın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotanın kızkardeşiydi.
 32. Şovalın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam. Sivonun oğulları: Aya, Âna.
 33. Ânanın oğlu: Dişon. Dişonun oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.
 34. Eserin oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan. Dişanın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.
 35. İsraillileri yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edomu şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhavaydı.
 36. Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.
 37. Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.
 38. Huşam ölünce, Midyanı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avitti.
 39. Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.
 40. Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.
 41. Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.
 42. Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Paiydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matretin kızı Mehetaveldi.
 43. Sonunda Hadat da öldü. Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet,
 44. Oholivama, Ela, Pinon,
 45. Kenaz, Teman, Mivsar,
 46. Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.
Поделиться:
Facebook ВКонтакте Twitter