Iona, capitol 4

 1. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona, şi s-a m‚niat.
 2. S-a rugat Domnului, şi a zis: ÑAh! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu c‚nd eram Óncă Ón ţara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l Ónlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de Óndurare, Óndelung răbdător, şi bogat Ón bunătate, şi că Te căieşti de rău!
 3. Acum, Doamne, ia-mi viaţa, căci vreau mai bine să mor dec‚t să trăiesc!î
 4. Domnul a răspuns: ÑBine faci Tu de te m‚nii?î
 5. Şi Iona a ieşit din cetate, şi s-a aşezat la răsărit de cetate. Acolo şi-a făcut un umbrar, şi a stat sub el, p‚nă va vedea ce are să se Ónt‚mple cu cetatea.
 6. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete, care s-a ridicat peste Iona, ca să facă umbră capului lui şi să-l facă să-i treacă m‚nia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta.
 7. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme, care a Ónţepat curcubetele, şi curcubetele s-a uscat.
 8. C‚nd a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un v‚nt uscat de la răsărit, şi soarele a bătut peste capul lui Iona, şi Iona a leşinat. Atunci a dorit să moară, şi a zis: ÑMai bine să mor dec‚t să trăiesc!î
 9. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: ÑBine faci tu de te m‚nii din pricina curcubetelui?î El a răspuns: ÑDa, bine fac că mă m‚nii p‚nă la moarte!î
 10. Atunci şi Domnul a zis: ÑŢie Óţi este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nici o trudă şi pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci Óntr-o noapte s-a născut şi Óntr-o noapte a pierit.
 11. Şi mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, Ón care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu ştiu să deosebească dreapta de st‚nga lor, afară de o mulţime de vite!í
Поделиться:
Facebook ВКонтакте Twitter