Ψαλμοὶ, ψαλμός 117

  1. Αινείτε τον Κύριον, πάντα τα έθνη· δοξολογείτε αυτόν, πάντες οι λαοί·
  2. Διότι το έλεος αυτού είναι μέγα εφ' ημάς· και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Αλληλούϊα.
Поделиться:
Facebook ВКонтакте Twitter