Другое да Цімафея, разьдзел 4

 1. Дык, заклінаю цябе перад Богам і Госпадам (нашым) Ісусам Хрыстом, Які будзе судзіць жывых і мёртвых у прышэсьце Ягонае і Царстве Ягоным:
 2. прапаведуй слова, настаўляй у час і ня ў час, выкрывай, забараняй, умаўляй доўга з поўнай цярплівасьцю і настаўленьнем.
 3. Бо будзе час, калі здаровага вучэньня прымаць ня будуць, а паводле сваіх прыхамацяў будуць выбіраць сабе настаўнікаў, лісьлівых слыху;
 4. і ад ісьціны адвернуць вушы і прыгорнуцца да баек.
 5. Але ты будзь пільны ва ўсім, цярпі скрушнасьць, выконвай справу дабравесьніка, выконвай служэньне тваё.
 6. Бо я ўжо раблюся ахвяраю, і час майго ўшэсьця настаў.
 7. Подзьвігам добрым я змагаўся, шлях закончыў, веру захаваў;
 8. а цяпер рыхтуецца мне вянок праўды, які дасьць мне Гасподзь, справядлівы Судзьдзя, у дзень той; і ня толькі мне, але і ўсім, што палюбілі прышэсьце Яго.
 9. Пастарайся прыйсьці да мяне неўзабаве.
 10. Бо Дымас пакінуў мяне, палюбіўшы цяперашняе жыцьцё, і пайшоў у Фесалоніку, Крыскент у Галятыю, Ціт у Далмацыю; адзін Лукаш са мною.
 11. Марка вазьмі і прывядзі з сабою, бо ён мне патрэбен на служэньне.
 12. Тыхіка я паслаў у Эфэс.
 13. Як пойдзеш, прынясі плашч, які я пакінуў у Траадзе ў Карпа, і кнігі, асабліва пергамэнтныя.
 14. Аляксандр-меднік шмат учыніў мне ліха. Няхай яму Бог аддасьць паводле ўчынкаў ягоных!
 15. Асьцерагайся яго і ты, бо ён надта ж супрацівіўся нашым словам.
 16. Пры першай маёй абароне нікога ня было са мною, а ўсе мяне пакінулі. Хай не залічыцца ім!
 17. А Гасподзь зьявіўся мне і ўмацаваў мяне, каб празь мяне сьцьвердзілася Дабравесьце, і пачулі ўсе язычнікі; і я пазьбег ільвінай пашчы.
 18. І выратуе мяне Гасподзь ад усякіх ліхіх дзеяў і захавае для Свайго Нябеснага Царства. Яму слава на векі вякоў. Амін.
 19. Вітай Прыскілу і Акілу і дом Анісіфораў.
 20. Эраст застаўся ў Карынфе; а Трахіма я пакінуў хворага ў Міліце.
 21. Пастарайся прыйсьці да зімы. Вітаюць цябе Эвул і Пуд, і Лін і Клаўдзія, і ўсе браты.
 22. Гасподзь Ісус Хрыстос з духам тваім. Мілата з вамі. Амін.
Поделиться:
Facebook ВКонтакте Twitter